• Üniversite Adı İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 15
 • Duyuru Başlama Tarihi 14 Mayıs 2012
 • Son Başvuru Tarihi 28 Mayıs 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30 Mayıs 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 03 Haziran 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08 Haziran 2012
 • Kadro Derecesi

Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Öğretimi bölümünden lisans mezunu olmak / mezuniyet aşamasında olmak

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır


Özel Şartlar:

* Fakültelerin İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Öğretimi bölümünden lisans mezunu olmak / mezuniyet aşamasında olmak,
* KPDS, ÜDS veya eşdeğer bir İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 90 puan almış olmak
* ALES'ten 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak. (31 Temmuz 2008 tarihinden önce yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olan ve doktorasını tamamlamış adaylarda ALES şartı aranmaz.)Başvuru İçin:1.Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe

2- Özgeçmiş

3.Onaylı lisans diploması fotokopisi,(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)

4. Lisans transkripti,

5.Yabancı Dil belgesi,

6. ALES belgesi,

7. 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

8. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belgeBaşvuru Şekli:

Başvuru, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokuluna şahsen ya da posta yolu ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

Mahmutbey Dilmenler Cad. No:26

34217 Bağcılar / İstanbul

Telefon: 0212 604 01 33