• Üniversite Adı GAZİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 4
 • Duyuru Başlama Tarihi 14 Mayıs 2012
 • Son Başvuru Tarihi 28 Mayıs 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 31 Mayıs 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 05 Haziran 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08 Haziran 2012
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi veya Türkçe Eğitimi bölümlerinden mezun olmak, bu alanda yüksek lisans yapmış olmak.

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
ÖZEL ŞARTLAR
a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapan birimlerde (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

MUAFİYET

1- a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör. Okutman, Arş.Gör. ünvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)’den,

2- Meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil koşulundan muaftır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. www.personel.gazi.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması.

2. Özgeçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diplomanın aslı veya noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6.Transkrip Belgesi.

7. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).
8. ALES Belgesi.
9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.

12.Alanlarında tecrübe belgesi(varsa).

BAŞVURU YERİ:Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru, Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim,Uygulama ve Araştırma Merkezi(TÖMER) şahsen ve posta yoluyla yapılmalıdır. (Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.)

BAŞVURU ADRESİ: Gazi Üniversitesi TÖMER Eti Mahallesi Ali Suavi Sokak No:15 06570 Maltepe ANKARA-TÜRKİYE

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 14.05.2012
SON BAŞVURU TARİHİ : 28.05.2012
ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 31.05.2012 (Öndeğerlendirme Sonuçları Üniversitemiz web sitesinde (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)
GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 05.06.2012 (Öndeğerlendirme sonuçlarına göre Üniversitemiz Türkçe Öğrenim,Uygulama ve Araştırma Merkezi(TÖMER) ’nde saat: 10:00’da giriş sınavı yapılacaktır.)
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 08.06.2012 (Sonuçlar Üniversitemiz web sayfasında (www.gazi.edu.tr) ilan edilecektir.)