• Üniversite Adı ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
 • Anabilim Dalı AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14 Mayıs 2012
 • Son Başvuru Tarihi 28 Mayıs 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05 Haziran 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 11 Haziran 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14 Haziran 2012
 • Kadro Derecesi 7

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı alanında yükseklisans yapıyor olmak

T.C.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’luk ve 5'lik not sistemlerinin 100’luk not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

d) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR

MADDE 7 – (1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için 35 yaşından gün almamış olmak gerekir.

(2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

(3) Tıpta uzmanlık ile yan dal uzmanlık sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz. MUAFİYET

a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında Uzman, Öğr.Gör.,Okutman,Arş.Gör. unvanlarında çalışmakta olanlar,

c) Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav,BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1. www.erzurum.edu.tr adresindeki ilgili dilekçenin doldurulması

2. Özgeçmiş. 3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge. 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi. 5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi noter onaylı sureti (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Transkript Belgesi. 7. İki adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf). 8. ALES Belgesi. 9. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği). 10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

11. İlan edilen alanlara, belirtilen kadro dereceleri itibariyle atanabilecekler başvuracaktır.BAŞVURU YERİ: Kadronun ilan edildiği Fakülte Dekanlıklarına şahsen veya posta yoluyla(Not:Posta gecikmelerinde Kurumumuz sorumlu değildir.) yapılacaktır.Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Belgesi eksik olan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir.) POSTA ADRESİ : ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAT YOLU ÜZERİ 4. KM. 25070 YAKUTİYE/ERZURUM

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 14.05.2012

SON BAŞVURU TARİHİ : 28.05.2012

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : Öndeğerlendirme Sonuçları 05.06.2012 Salı günü Üniversitemiz web sitesinde (www.erzurum.edu.tr) ilan edilecektir.

GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 11.06.2012 Pazartesi günü saat: 10.00 da Rektörlüğümüz Hizmet Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. GİRİŞ SINAV SONUCU : 14.06.2012 Perşembe günü Üniversitemiz web sitesinde (www.erzurum.edu.tr) ilan edilecektir