• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Güzel Sanatlar Fakültesi
 • Bölüm Adı Oyunculuk
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.May.12
 • Kadro Derecesi

Lisans veya Yüksek lisans eğitimini Sahne sanatları, Oyunculuk, Tiyatro, Ses - Nefes Eğitimi, Şan, Diksiyon veya Dans Alanında yapmış olmak.

T.C MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALINACAK KADROLARÜniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten Mezuniyet alanında en az 70 puan almış olmak,Özel Şartlar:

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi sekreterliği' ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti(Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi Sekreterliğine
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2755