• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.May.12
 • Kadro Derecesi 9

Eğitim, Edebiyat, ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans Diplomasına sahip olmak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince 3adet İngilizce Okutmanı alınacaktır.

Adayın, Eğitim, Edebiyat, ve Fen Edebiyat Fakültelerinin yabancı dille ilgili bölümlerinden Lisans Diplomasına sahip olması şarttır.
İngilizce öğretimi alanında en az 5 yıl çalışmış olması ve bu durumunu belgelemesi şarttır.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.

Başvuru için, adayınfotoğraflı özgeçmişi,

onaylı lisans ve varsa yükseklisans diploma fotokopisi (Adaylar bu evrakları, aslını ibraz etmek koşuluyla üniversitemiz İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nda da onaylatabilirler)onaylı ders dökümü

ALES sözel puan (en az 70) çıktısı (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda ya da bir yüksek öğretim kurumunda İngilizce okutmanı olarak çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz),İngilizce düzeyi için KPDS veya ÜDS’den en az 90 puan veya , TOEFL-IBT’den 100, TOEFL-CBT’den 230, TOEFL PBT’den 570, IELTS’den (dört bölümün her birinden) en az 7,00 puan aldığını gösterir belge,

Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli ve muaf olduğunu belirten

belgeler ile Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü, 29. km. Yukarı Yurtçu-Ankara adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına bizzat, veya posta ile veya binal@cankaya.edu.tr 23 Mayıs2012 çarşamba günü saat 17:00’ye kadar bizzat ya da posta yoluyla gerekli belgeler ile başvurmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

Son Başvuru Tarihi:23 Mayıs 2012 (17.00’a kadar)
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 24 Mayıs 2012
Giriş Sınavı (Yazılı): 25 Mayıs 2012 saat:10:30,

Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 25 Mayıs 2012