• Üniversite Adı ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı KIZILIRMAK MYO
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 07.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 17.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.01.2011
 • Kadro Derecesi 6

İlgili Fakültelerin Tarih Öğretmenliği Veya Tarih Bölümü Mezunu Olmak. T.C Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin yukarıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile
31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki
Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri
çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

OKUTMAN KADROSUNA BAŞVURU İÇİN ARANACAK ŞARTLAR :

A- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR :

1- 657 sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılacak
her türlü atamada son 3 (üç) yıllık ALES’ten (mezun olunan alanda) en az 70 puan almış olmak.
3- Lisans mezunu olmak.
5- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B- MUAFİYET:

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29.06.2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine
göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu
tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte
yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında
veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi
sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile
belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının
öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

C- BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER :

1- Dilekçe (başvuru dilekçelerinde başvurulan birim açıkça belirtilecek ve başvuru sahibine
kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır.
2- Lisans diploma örneği (Onaylı)
3- Lisans transkript belgesi (Onaylı) (Not dönüştürmelerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına
ait dönüşüm tabloları esas alınacaktır)
4- Ales belgesi fotokopisi
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6- 2 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)
7- Askerlik durum belgesi (Erkek adaylar için)
8- Savcılık belgesi (Onaylı)
9- Hizmet Belgesi (Daha öncede kamuda çalışmışlığı varsa veya çalışıyorsa)

NOT : İstenen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması yeterlidir.

Başvurular Çankırı Karatekin Üniversitesi Kızılırmak MYO’na Şahsen veya Posta
yoluyla yapılabilecektir.

Süresi içinde yapılamayan, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli başvurular dikkate
alınmayacaktır. Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ :

Çankırı Karatekin Üniversitesi - Kızılırmak MYO
Cumhuriyet Mah. Şehit Pilot Ütğm. Erdem ERSOY Sk. No:12 Kat 6
ÇANKIRI Tel:+90 (376) 213 26 26