• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mühendislik-Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Endüstriyel Tasarım
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.May.12
 • Kadro Derecesi 8

Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans Derecesi sahibi olmak

Çankaya Üniversitesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ve Çankaya Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Çerçevesince
Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Adayın, Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında Lisans Derecesi sahibi olması;
Öğrenciliği sırasında uyarma dışında disiplin cezası almamış olması,
Başvuru için, adayın

o Özgeçmişi,

o Diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime),

o ALES sayısal puan kategorisinde (en az 70) puan alındığına dair belge (ilgili yönetmelik gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz),

o İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80) / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan en az eşdeğer puanı gösterir belge veya Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir üniversiteden almış olmak.Bu belgeler ile Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No 14, A Blok, Yüzüncüyıl, Balgat, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 23.05.2012 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar bizzat gelmeleri ,posta ile veya zeyneponur@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile başvurmaları gerekmektedir.3. Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur:

o Son Başvuru Tarihi: 23.05.2012, Çarşamba günü,

o Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 24.05.2012,Perşembe günü, Saat 10:00

o Giriş Sınavı: 25.05.2012,Cuma günü, Saat 10:30, Yer: İç Mimarlık Bölüm Başkanlığı
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 25 Mayıs cuma 2012, saat 16:30