• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.May.12
 • Kadro Derecesi 8

Genel Kamu Hukuku alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu’na Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Adayın, Genel Kamu Hukuku alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olması şarttır.
Başvuru için, adayın

Özgeçmişi,
Diploma fotokopisi ve ders dökümü,
Alanındaki puan türünden (ALES – EA), en az yetmiş (70) puan olmalıdır. (İlgili yönetmeliğin 14. maddesi gereği, doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz).
İngilizce dilinden UDS 65/ veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan anılan puan muadili puan almak ve belgelemek, Lisans, Yükseklisans veya Doktora eğitimini Yabancı bir ülkede tamamlamış olmak ve belgelemek,
Adaylar anılan belgeler ile birlikte Çankaya Üniversitesi, Eskişehir Yolu 29.km, Yenimahalle/ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat veya posta ile veya internet üzerinde atozturk@cankaya.edu.tr 23 Mayıs 2012 çarşamba Saat: 17:00 tarihine kadar başvurmaları gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur.

Son Başvuru Tarihi : 23Mayıs 2012 çarşamba Saat: 17:00
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 24 Mayıs 2012 perşembe günü
Giriş Sınavı :25 Mayıs 2012 Cuma Saat: 14:00 (Hukuk Fakültesi B Blok 1. kat 106 nolu sınıf)
GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI : 25 Mayıs 2012 cuma günü