• Üniversite Adı TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 06.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 25.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.01.2011
 • Kadro Derecesi 2

Fakültelerin Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü Mezunu olmak.

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


Genel Şartlar

—657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

—Okutman kadrosu için


a) Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak,

b) Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Muafiyet:

1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,


—Merkezi sınavdan (ALES) muaftır.


Müracaatta İstenen Belgeler: BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARIN BAŞVURU BELGELERİNİN FOTOKOBİLERİNİ YOLLANMASI RİCA OLUNUR.....

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Onaylı lisans diploması fotokopisi

— Yüksek Lisans , Doktora öğrenci belgesi veya diplomaları

—Lisans transkripti (Onaylı)

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

NOT: Birden fazla kadroya başvuran adayların müracaatları iptal edilecektir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler bir dilekçe ekinde şahsen veya posta ile TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ne yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Adres : Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü-Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Cad. Tunceli/Merkez