• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • Anabilim Dalı FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 21.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 25.May.12
 • Kadro Derecesi 4

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Lisans mezunu olup, KPDS veya ÜDS'den 70 puan almış veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Doktora derecesi almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI: Araştırma Görevliliği kadrosunda Öğretim Görevlisi

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.