• Üniversite Adı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Haz.12
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin Bilgisayar Müh., Bilgisayar Bilimleri Müh., Yazılım Müh., Bilişim Sistemleri Müh., Bilgisayar Bilimi ve Müh. veya Eğitim Fakültelerinin Bil. ve Öğretim Tekn. Eğitimi Böl. Mezunu Olmak.

Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih Ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Öğretim Elemanı Alınacaktır.

Başvuru Yeri: Erzincan Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına Şahsen veya Posta İle Yapılacak.
İrtibat Telefonu: 0446 226 66 75

Not :

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar Üniversitemizde aynı dönemde ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir. Aksi durumda tüm başvuruları iptal edilecektir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.
Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den lisans öğreniminden mezun olunan alandan en az 70 puan almış olmak.
KPDS (Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı) veya ÜDS (Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı)’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul Edilen Bir Sınavdan Bu Puan Muadili Bir Puan Almış Olmak.
İlan Edilen Kadro Derecesine Atanma Şartını Taşıyor Olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası ilan edilen kadro alanı ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak.


MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER
(İstenilen Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.)

Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, YÖK İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresi İle Herhangi Bir Sicil Kaydı Olup Olmadığına İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
Özgeçmiş
Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
ALES Sonuç Belgesi
Yabancı Dil Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 Adet Fotoğraf
Lisans Not Transkripti (Onaylı)
Tecrübe Belgesi
Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.