• Üniversite Adı TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 06.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 25.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.01.2011
 • Kadro Derecesi 4

Fakültelerin İşletme Bölümü Mezunu Olmak.Tunceli Meslek Yüksekokuluna Bağlı Nazımiye İlçesinde Bulunan Programda Görevlendirilecektir.

T.C Tunceli Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


Genel Şartlar

—657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak

—Öğretim Görevlisi Kadroları için ((Başvurduğu alan ile ilgili) ALES en az 70, Yüksek Lisans mezunu veya Lisans mezuniyeti sonrası alanıyla ilgili iki yıl tecrübeli olmak)

Muafiyet:

1)Doktorasını tamamlamış olanlar,

2)Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,


3)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınavdan (ALES) muaftır.

Müracaatta İstenen Belgeler: BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARIN BAŞVURU BELGELERİNİN FOTOKOPİLERİNİ YOLLANMASI RİCA OLUNUR.....

Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Onaylı lisans diploması fotokopisi

— Yüksek Lisans , Doktora öğrenci belgesi veya diplomaları

—Lisans transkripti (Onaylı)

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

NOT: Birden fazla kadroya başvuran adayların müracaatları iptal edilecektir.

Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler bir dilekçe ekinde şahsen veya posta ile TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’ne yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)


Adres : Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü-Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Cad. Tunceli/Merkez