• Üniversite Adı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 31.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Haz.12
 • Kadro Derecesi 6

Fakültelerin veya Yüksekokulların Seyahat İşletmeciliği veya Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü Mezunu Olmak.

Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Öğretim Elemanı Alınacaktır.

Başvuru Yeri: Erzincan Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne Şahsen veya Posta İle Yapılacaktır.
İrtibat Telefonu: 0446 225 17 02

Not :

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
Adaylar Üniversitemizde aynı dönemde ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir. Aksi durumda tüm başvuruları iptal edilecektir.GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den Lisans Öğreniminden Mezun Olunan Alanda en az 70 (yetmiş) puan almış olmak,
İlanda Belirtilen Kadro Derecesine Atanma Şartını Taşıyor Olmak.
Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyeti sonrası kadro alanı ile ilgili en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak.

MÜRACAATTA İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER
(İstenilen Belgelerin Herhangi Bir Resmi Kurumca Aslı Gibidir Yapılarak Onaylanması Yeterlidir.)

Dilekçe (Başvuruda bulunulan Birim, Anabilim Dalı, YÖK İlan Numarası, İletişim Adresi, Telefon Numarası, E-mail Adresi ile Herhangi Bir Adli Sicil Kaydı Olup Olmağına İlişkin Beyanın Dilekçede Belirtilmesi Şarttır.)
Özgeçmiş
Lisans Mezuniyet Belgesi (Onaylı)
ALES Sonuç Belgesi
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 (iki) Adet Fotoğraf
Lisans Not Transkripti (Onaylı)
Tecrübe Belgesi
Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)

MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.