• Üniversite Adı ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BESNİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı FİNANS, BANKACILIK VE SİGORTA
 • Anabilim Dalı BANKACILIK VE SİGORTACILIK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 04.May.12
 • Son Başvuru Tarihi 18.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 22.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 25.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.May.12
 • Kadro Derecesi 5

Bankacılık ve Finans Bölümü mezunu olmak ve ilgili alanda en az 4 yıl deneyimli olmak.

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

A- GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- Merkezi Sınav (ALES)’dan, mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak,

B-ÖZEL ŞARTLAR :

-Lisans Düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak,

-Güzel Sanatlar Fakültesi, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuvar ile Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak adayların da en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili 2 yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar ile Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını ve derecelerini belirten dilekçelerine; Lisans mezuniyet belgesi, ALES belgesi, Lisans transkript belgesi , Askerlik durum belgesi, 2 Adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı), daha önce kamuda hizmeti varsa onaylı hizmet belgesi, daha önce sigortalı olarak çalışmış olnların Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çalıştığına dair onaylı belge ile özgeçmişini ekleyerek BESNİ MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ’ne şahsen veya posta ile başvuracaktır. Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren onbeş gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

2- İlan edilen bütün unvanlar için, yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulunca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak, yapıldı ise iptal edilecektir.
4- Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın yayımı tarihinden itibaren 15 gün olup, son başvuru tarihi tatile denk geldiği takdirde bir sonraki mesai saati bitimine kadar başvuru yapılabilecektir.
NOT:
1- Ön Değerlendirme Sonuçları Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.
2- 30.05.2012 tarihinde açıklanacak olan kesin kazananlardan istenecek belgeler Üniversitemizin www.adiyaman.edu.tr internet adresinde ilan edilecektir.

3- Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece birine başvuru yapılabilecektir.

4- Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
5- İlan edilen kadroya müktesebatı uygun olanlar başvurabilir ve atanabilir.

Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.