• Üniversite Adı GEDİZ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’
 • Bölüm Adı Uluslararası İlişkiler
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 22.May.12
 • Kadro Derecesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak. Yüksek lisansını ilgili alanda yapmış olmak.

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin aşağıda belirtilen bölümüne Öğretim Görevlisi alınacaktır

A.1a- Başvuru Alanları ve Özel Koşulları

Bölüm Kadro Özel KoşullarıUluslararası İlişkiler 1 - Uluslararası İlişkiler Bölümü Lisans mezunu olmak,

- Yüksek lisansını ilgili alanda yapmış olmak,

- Uluslararası Göç, Avrupa Birliği İltica ve Göç, Vatandaşlık alanlarında deneyim sahibi olmak

- Eğitmenlik tecrübesi olmak,

- İngilizce ders verebilme şartını taşımak.

A.1b- Genel Koşullar
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı’ndan (ALES) (özel koşullarda başka bir puan belirtilmemişse) 70 puan almak, (ALES puanı sınavın yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)
3. Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,
4. Özel koşullarda belirtilen hususları belgelendirmek şarttır.

A.2- Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi
2. Lisans diploması ve denklik belgesi fotokopisi (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
3. Lisans transkript belgesi (Asıl)
4. ALES sonuç belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı veya Hizmet Belgesi
5. KPDS, ÜDS veya Eşdeğeri sınav belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
6. Yüksek lisans/doktora diploması (Asıl /Noter Onaylı suretin gösterilmesi zorunludur.)
7. Özel koşullarda belirtilen diğer hususlara ilişkin belgeler
8. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
9. 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
10. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis veya en az 1 yıl süreli tecil belgesi)

A.3- Başvuru Adresi ve Süresi:
Gerekli evrakın 11.05. 2012 günü saat 17.30’a kadar Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mah.Kaynaklar Cad. No:115 Seyrek-Menemen/İZMİR adresindeki Seyrek Yerleşkesi’nde olacak şekilde şahsen veya posta ile ulaştırılması gerekmektedir. (Posta gecikme mazeretleri kabul edilmez.)
B- BAŞVURULARIN ÖN DEĞERLENDİRMESİ (m.10)
Yönetmelik m.10 uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gediz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
C- GİRİŞ SINAVININ YAPILMASI (m.11)
Başvuru ön değerlendirmesine göre belirlenen adaylar, yukarıda belirtilen tarihte saat 10.30’da Üniversitemizin Gazi Mustafa Kemal Mah. Kaynaklar Cad. No:115 Seyrek-Menemen/İZMİR adresinde yapılacak yazılı giriş sınavına alınacaktır.
Uyarı: Atamalar yürürlükteki Yükseköğretim mevzuatına göre yapılacaktır. Koşulları taşımadığı anlaşılanların atamaları her durumda iptal edilecektir.
Prof. Dr. Seyfullah ÇEVİK
Rektör