• Üniversite Adı TOROS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İ.İ.S.B. Fakültesi
 • Bölüm Adı İktisat (İngilizce)
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 24.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 11.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 18.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.May.12
 • Kadro Derecesi

İktisat veya İşletme lisans programı mezunu olmak

TOROS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak

- Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak

- ALES’ten 100 üzerinden alanında en az 70 puan almış olmak

- KPDS veya ÜDS İngilizce sınavından 100 üzerinden en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan ve üzeri bir puan almış olmak

(Eğitim dili İngilizce olan programlar için geçerlidir),BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Üniversitemiz Rektörlüğü’ne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.BAŞVURUYA EKLENECEK BELGELER

- Başvuru Formu (Üniversite web sayfasından indiriniz-www.toros.edu.tr)

- Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgileriniz belirten başvuru dilekçesi

- Özgeçmiş

- Onaylı nüfus cüzdanı sureti

- İki adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

- ALES sonuç belgesi

- Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi

- Mezuniyet belgesi onaylı sureti (yabancı öğretim kurumu mezunlarının diplomalarının denkliğini gösteren onaylı belge)

- Lisans not belgesi (ayrıntılı not çizelgesi)

- Varsa ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora programının not belgesi (ayrıntılı not çizelgesi) ve öğrencilik belgesi

- Varsa yayınlanmış ya da yayınlanacak olan bilimsel çalışmaları

- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)BAŞVURU ADRESİ

Toros Üniversitesi Rektörlüğü

Bahçelievler Kampüsü 1857 Sokak No.12 33140 Yenişehir MERSİN

Tel : (0324) 325 33 00

Faks : (0324) 325 33 01

E-mail : info@toros.edu.tr