• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı YABANCI DİLLER Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 09.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 15.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 21.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 24.May.12
 • Kadro Derecesi 6

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi Bölümü Mezunu Olmak. Alanında en az 5 Yıllık Tecrübe Sahibi olmak.

T.C.
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Kanunun 32. maddesi ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Okutman alınacaktır.

Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70 puan almış olmak.

Özel Şartlar:

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

Muafiyet:

· Doktorasını tamamlamış olanlar,
· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,

—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.Müracaatta İstenen Belgeler:


1- Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
5- Onaylı diploma fotokopisi (Lisans)

(Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
6- Lisans transkripti (Resmi veya Onaylı Sureti )
7- 3 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

8-Hizmet Belgesi (Kamuda Çalışanlar için)

9- Başvuru Belgesi (Karabük Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Sitesinde bulunan Formlar linkinden ulaşılabilir)

Başvuru İçin:Telefon: (0370) 433 15 59İletişim: Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu

Balıklar Kayası Mevkii/KARABÜKBaşvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ve ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)Duyurulur.