• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DİŞ HEKİMLİĞİ KLİNİK BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı AĞIZ ÇENE VE DİŞ HASTALIKLARI CERRAHİSİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 25.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 14.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.May.12
 • Kadro Derecesi 3

Ağız Diş ve Çene Cerrahisi alanında doktorasını yapmış ve KPDS’den en az 70 veya eşdeğer bir sınavdan başarılı olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI: Yardımcı Doçent kadrosunda Öğretim Görevlisi

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.