• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Mimarlık Fakültesi
 • Bölüm Adı Mimarlık
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.May.12
 • Kadro Derecesi

Matematik Lisans Bölümü Mezun Olmak

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Genel Şartlar :
- ALES'ten Mezuniyet alanından en az 70 puan almış olmak,Özel Şartlar:
- Eğitim Öğretim alanında en az 15 Yıl Tecrübeli olmak

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz Mimarlık Fakültesi sekreterliği' ne şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Eksik evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.Başvuruya Eklenecek Evraklar:

- Adaylar; Başvuru evraklarına, Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Maltepe Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir. (www.maltepe.edu.tr) Özgeçmiş (YÖK Formatında), Nüfus Cüzdan Sureti(Muhtarlıktan), ALES Belgesi Fotokopisi, Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi, Fotoğraf (2 adet), Noter Onaylı Diploma Fotokopileri ve varsa Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya ekleyeceklerdir.T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
Mimarlık Fakültesi Sekreterliğine
Marmara Eğitim Köyü Pk. 34857
Maltepe/İSTANBUL

Tel : 0(216) 626 10 50 Dahili : 2504