• Üniversite Adı CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 18.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 03.May.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 07.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.May.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmak.

T.C. CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,
Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen niteliklerde araştırma görevlisi alınacaktır.


Aranan Kriterler:

Üniversitelerin Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olmak.

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Bölümü Araştırma Görevlisi pozisyonuna başvurabilmek için adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir.Genel Şartlar:

a) ALES’den en az 90 ve üzeri, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 ve üzeri puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

b) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir

belge).Özel Şartlar

a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

b) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak, 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eş değerliliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

c) İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.Müracaatta İstenilen Belgeler:

a) Başvurdukları fakülte/bölüm adı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten

dilekçe

b) Özgeçmiş

c) Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

d) Yabancı dil sınav (KPDS/ÜDS ve Eşdeğeri) belgesi fotokopisi

e) Onaylı Lisans diploma fotokopisi

f) Onaylı Yüksek Lisans diploma fotokopisi

g) Lisans transkripti (Resmi)

h) Yüksek Lisans transkripti (Resmi)

ı) Nüfus cüzdan fotokopisi

i) 1 Adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

j) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)Başvuru Şekli:

Başvuru için tüm belgeler tamamlanarak şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.Not: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca

“Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.Başvuru Yeri:

Canik Başarı Üniversitesi

Kale Mahallesi Kaptanağa Caddesi No: 14

İlkadım/Samsun

Telefon: 0 (362) 435 05 35

Faks: 0 (362) 333 35 37

E-posta: basari@basari.edu.tr