• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEVLET KONSERVATUARLARI
 • Bölüm Adı Müzik
 • Anabilim Dalı Caz
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.May.12
 • Kadro Derecesi 1

Konservatuvar veya Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinden Lisans mezunu olmak, caz yorumculuğu ve/veya caz besteciliği alanında 2 yıl tecrübeli olmak, müzik alanında Doktora veya Sanatta Yeterlik derecesine sahip olmak, KPDS veya ÜDS’den en Az 65 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENÜniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.