• Üniversite Adı BEZM-İ ALEM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK BİRİMLERİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Hemşirelik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.May.12
 • Kadro Derecesi

Hemşirelik Esasları veya İç Hastalıkları Hemşireliği Alanında Yüksek Lisans Mezunu Olmak

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Üniversitemize 2547 sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca “ÖĞRETİM GÖREVLİSİ” alınacaktır.

Genel Şartlar :
- ALES'ten en az 70 puan almış olmak. Doktorasını tamamlamış olanlar ile Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar ALES'ten muaf sayılmaktadır.
- KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Özel Şartlar:
- En az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıya alanında en az on yıl tecrübeli olmak,

Başvuru Şekli :
- Adayların, Üniversitemiz İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Evraklar:
- Başvuru Dilekçesi ve Formu (T.C. Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi web sayfasından temin edilecektir.),
- Özgeçmiş (YÖK Formatında),
- Nüfus Cüzdan Sureti (Muhtarlıktan) veya Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durumlarına İlişkin Belge,
- ALES Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Yabancı Dil Sonuç Belgesi Fotokopisi / İnternet Çıktısı,
- Fotoğraf (1 adet),
- Diploma Fotokopileri ile Transkript Suretleri Fotokopisi,
- Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan 1 (bir) Takım Dosya (Varsa) ekleyeceklerdir.

T.C. BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ
İnsan Kaynakları Direktörlüğü
Adnan Menderes Bulvarı- Vatan Cad.
P.K.34093 Fatih / İSTANBUL

Tel : (212) 533 22 88 – Dahili : 1021 - 1022

Faks : (212) 621 75 78