• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TİP FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı DAHİLİ TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı RADYODİAGNOSTİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 25.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 03.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.May.12
 • Kadro Derecesi 1,2

Radyoloji uzmanı olmak. KPDS veya ÜDS’den en az 50 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 33

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.