• Üniversite Adı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLETİŞİM FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı RADYO,TELEVİZYON VE SİNEMA
 • Anabilim Dalı RADYO VE TELEVİZYON
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.May.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.May.12
 • Kadro Derecesi 5

Radyo Televizyon ABD İçin: İlgili Anabilim Dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak (50/d)

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ alınacaktır. Başvurular ilgili birimlere (Fakülte, Enstitü) şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada oluşacak gecikmeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların yanlış beyanda bulunmaları hâlinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemiz WEB sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tr) yayımlanacak ve bu, aynı zamanda tebligat niteliğinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Not: 02/12/2008 tarih ve 5150/35562 sayılı YÖK Kurul Kararı ile Araştırma Görevlisi atamalarında atama yapılacak dal hangi alanda öğrenci alıyorsa, o alanda ALES ten en az 70 puan aranması uygun bulunmuştur.)BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı /bölüm ve program, adı soyadı, yazışma adresi ve telefon numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Öz geçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)
7. ALES Belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği)

09. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli

10. Varsa yayımlanmış veya yayımlanacak çalışmalarının örnekleri.Not: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.

Diploma notlarının 100’lük sistemden 4’lük sisteme veya tersi durumlarda, karşılık çevriminde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının tablosu esas alınacaktır.