• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı DEVLET KONSERVATUARLARI
 • Bölüm Adı Sahne Sanatları
 • Anabilim Dalı Opera
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 25.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 27.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Nis.12
 • Kadro Derecesi 6

Opera Anasanat Dalında Yüksek Lisans yapıyor Olmak, ALES’ten alanında en az 70 puan Almış olmak, KPDS ve ÜDS’den en az 55 veya Eşdeğerliliği kabul bir sınavdan muadili puan Almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50 / d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.