• Üniversite Adı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı YABANCI DİLLER
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 10.Nis.12
 • Son Başvuru Tarihi 24.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 02.May.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.May.12
 • Kadro Derecesi 4

İngiliz Dil Bilimi, İngiliz dili ve Karşılaştırılmalı Edebiyat, İngiliz dili ve edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği, Mütercim- Tercümanlık (İngilizce ) bölümlerinin birinden mezun olmak.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Okutman alınacaktır.GENEL ŞARTLAR

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- a) ALES’ten (alanındaki puan türünden) en az 70 (yetmiş) puan almak. (Bu sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle geçerlidir.)

b) Araştırma Görevlileri için atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.

Ayrıca alan türü değişen programlardan mezun olanların alan türü değişen programlara başvurularında ise, lisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 (yetmiş) puan almış olmaları gerekmektedir.

3- Fakülte ve Rektörlük birimlerine alınacak Öğretim Görevlileri, Araştırma Görevlileri, Uzman ve Okutman kadroları için Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 (elli), Yabancı Dil Okutmanı için 80 (seksen) puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR

Okutman

a)Yabancı dil okutmanı başvurularında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den en az 80 (seksen) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.

b)Yabancı dil okutmanları hariç olmak üzere lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) atanacak okutman adaylarında en az yüksek lisans mezunu olmak.

MUAFİYET

1 - a) Doktorasını tamamlamış olanlar,

b) Bu Yönetmelik yürürlülüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,

c)Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmış oldukları yükseköğretim kurumlarına veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar merkezi sınav (ALES)‘ten,

2- Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar ise yabancı dil şartından muaftır.BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1-Özgeçmiş

2-Nüfus cüzdanı sureti

3-Diploma veya geçici mezuniyet belgesi (yabancı Yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

4-İki adet fotoğraf ( 4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf).

5-ALES Sınav Sonuç Belgesi

6-Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğeri).

7-Hizmet belgesinin aslı. ( halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlardan istenecektir).

8-Lisans transkriptinin aslı veya onaylı fotokopisi

9-Adaylar sadece bir alana ilişkin başvuruda bulunabilecektir.BAŞVURU YERİ: Üniversitemizin Rektörlük Personel Daire Başkanlığına Şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Başvuru süresi duyuru başlama tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla, eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Adayların ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin (http://www.bitliseren.edu.tr/) web sitesinde ilan edilecektir.