• Üniversite Adı KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı KAMU HUKUKU
 • Anabilim Dalı ceza hukuku
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 03 Nisan 2012
 • Son Başvuru Tarihi 17 Nisan 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20 Nisan 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 24 Nisan 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27 Nisan 2012
 • Kadro Derecesi

Hukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.


KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIMI İLANI

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı için, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik” uyarınca 1 (bir) adet araştırma görevlisi alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

1. 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. Hukuk Fakültesi mezunu ve Kamu Hukuku alanında Yüksek Lisans yapıyor olmak.
3. 35 yaşından gün almamış olmak,
4. ALES’den 100 üzerinden en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personel Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya eşdeğeri bir sınavından en az 50 puan almış olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular şahsen veya posta yoluyla ve Üniversitemiz Rektörlüğüne son başvuru tarihine kadar yapılmalıdır. Başvuru tarihi sonuna kadar başvurusu ulaşmayan adayların ve eksik belgesi olan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Başvuru Formu
2. Başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini belirten Başvuru Dilekçesi
3. Özgeçmiş
4. Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti
5. Bir adet fotoğraf ( Son altı ay içinde çekilmiş)
6. Yabancı dil sınav belgesi
7. ALES belgesi
8. Öğrenim belgeleri (Lisans/Yüksek Lisans) ve transkript
9. Yabancı ülkelerden alınmış olan diplomaların denklik belgesi
10. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

NOT: Adayın başarılı sayılabilmesi için Üniversitemiz tarafından yapılacak olan yazılı sınavda 100 üzerinden en az 50 almış olması şartı aranacaktır.

Başvuru için İletişim bilgilerine www.karatay.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Başvuru süresi içinde yapılmayan ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemiz Rektörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir.

Postadaki gecikme dikkate alınmayacaktır.