• Üniversite Adı İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNİK BİLİMLERİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 07.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 12.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.01.2011
 • Kadro Derecesi 1

Deri Teknolojisi Yada Deri Mühendisliği Böl.Lisans Mezunu Olmak En Az 5 Yıl Kamu Hizmetinde Yada Özel Sektörde Deneyim Sahibi Olmak

T.C.İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihli, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmelikte 19.09.2009 tarihli, 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

(Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)


BAŞVURULARBaşvurular ilgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine şahsen veya posta ile yapılacak olup, internet aracılığı ile yapılacak başvurular, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar İlgili Birimlerin Dekanlıklarına/Müdürlüklerine ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELERÖzgeçmişDilekçe1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)Nüfus Cüzdanı FotokopisiLisans/Lisansüstü Diploma fotokopisiResmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)Yabancı Dil BelgesiALES BelgesiLisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak)Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge