• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 06 Nisan 2012
 • Son Başvuru Tarihi 20 Nisan 2012
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24 Nisan 2012
 • Giriş Sınav Tarihi 25 Nisan 2012
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26 Nisan 2012
 • Kadro Derecesi

Tiyatro veya Tiyatro Yönetmenliği alanlarında Yüksek Lisans Mezunu olmak; yönetmen,yardımcı yönetmen,dramaturji ve oyunculuk deneyimine sahip olmak.

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümü için 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Üniversitemiz Sanat ve Tasarım Fakültesi, Tiyatro Bölümü için 1 Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar;
1) Tiyatro veya Tiyatro Yönetmenliği alanlarında Yüksek Lisans Mezunu olmak; yönetmen,yardımcı yönetmen,dramaturji ve oyunculuk deneyimine sahip olmak.

2) KPDS (ÜDS) den en az 90 puan almak
3) ALES puanının en az 70 olması (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu koşul aranmayacaktır.)


Başvuruda İstenen Belgeler;
1) Başvuru Dilekçesi
2) Özgeçmiş,
3) Öğrenim Belgeleri (diplomalar ve transkript; yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
4) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge

Başvuru Yeri;
Kadir Has Üniversitesi, Kadir Has Kampusü - Cibali Sanat ve Tasarım Fakültesi’ne şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.