• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÖZEL HUKUK
 • Anabilim Dalı İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 04.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 07.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.01.2011
 • Kadro Derecesi 5

İlgili alanda doktora sahibi olmak, KPDS, ÜDS veya eşdeğeri bir yabancı dil sınavından en az 70 puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Atama maddesi: 31

Duyurulur.