• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı MİMARLIK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MİMARLIK
 • Anabilim Dalı YAPI BİLGİSİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 07.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.01.2011
 • Kadro Derecesi 7

Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak.

T.C.

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ’NDENEnstitümüz Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Araştırma Görevlisi alınacaktır.BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.

ÖZEL ŞARTLAR- Mimarlık Bölümü Lisans mezunu olmak.BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERAraştırma Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi adresine şahsen veya posta ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Kampüsü) yapabileceklerdir.

Dilekçeleri ekine;

- Özgeçmiş,

- Nüfus cüzdan fotokopisi (ONAYLI),

- Fotoğraf (1 adet) (son altı ay içerisinde çekilmiş),

- Merkezi Sınavı belgesi (ALES),

- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge,

- Lisans not ortalaması gösterir belge (Transcript) Resmi-ONAYLI,

- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,

- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.
* Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.