• Üniversite Adı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
 • Anabilim Dalı MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 09.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Nis.12
 • Kadro Derecesi 6

Veteriner Fakültesi lisans mezunu olmak.

T.C. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi ile 31.07.2008 tarih ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik hükümleri uyarınca Uzman alınacaktır.Genel Şartlar:

- 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamada ALES’den en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS sınavından veya ÜDS sınavından en az 65 veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında 4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.


Özel Şartlar:

- Belgelendirmek kaydıyla alanında iki yıl deneyimli olmak.

- Yabancı Dil koşullarında İngilizce dili geçerli olacaktır.Muafiyet:
· Doktorasını tamamlamış olanlar,
· Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar,
· Yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvuruda bulunanlar,
—Merkezi sınav (ALES)’den muaftır.


Müracaatta İstenen Belgeler:

1- Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresleri ve telefon numaralarını belirten dilekçe
2- Özgeçmiş
3- Merkezi Sınav (ALES) belgesi fotokopisi
4- Yabancı dil belgesi (KPDS veya ÜDS’den en az 65 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge)
5- Onaylı diploma fotokopileri (lisans, varsa yüksek lisans, doktora) (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)
6- Nüfus cüzdan fotokopisi
7- Lisans transkripti (Resmi)

8- 1 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş)

9- İş Deneyimini gösterir onaylı belge.(Yüksek Lisans Belgesi olanlar iş deneyiminden muaftır.)
Başvuru İçin:

TEL: +90 212-2853316

İTÜ Fen-Edebiyat Fakültesi

Ayazağa Yerleşkesi

Maslak-İstanbul

Başvurular, şahsen veya posta yolu ile başvuru dilekçesi ve ekinde gerekli belgelerin teslim edilmesiyle suretiyle yapılabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir)

Duyurulur.