• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BALA M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 27.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 10.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 17.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 20.Nis.12
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, ALES’ten alanında en az 70 puan almış belgelendirmek kaydı ile alanında 2 yıllık mesleki tecrübeye veya alanında en az yüksek lisans yapmış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.