• Üniversite Adı ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İLİÇ MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 20.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi 3

Veterinerlik Fakültesi Mezunu veya Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümünden Mezun Olmak

Üniversitemize Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere, 2547 Sayılı Kanunun İlgili Maddeleri ve 31.07.2008 Tarih Ve 26953 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri Uyarınca Öğretim Elemanı Alınacaktır.

Başvuru Yeri: İlgili Birimlere Şahsen veya Posta İle Yapılacak.

Not :


* Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar, postada meydana gelen gecikmeler ve evrakların son başvuru tarihinde ilgili birime ulaşmaması durumunda başvurular dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

* Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca 1 (Bir) tanesine başvuruda bulunabilir.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR


* 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olmak.

* Son Üç Yıl İçerisinde ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.

* Belgelendirme Kaydıyla Alanlarında En Az 2 (İki) Yıl Tecrübeli Olmak.


MÜRACAATTA İSTENİLEN BELGELER


* Başvurdukları Bölüm, Anabilim Dalı ve Yazışma Adresleri ile E-mail Adreslerini Belirten Dilekçe

* Özgeçmiş

* Mezuniyet Belgesi (Onaylı)

* ALES Sonuç Belgesi

* Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

* Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

* 2 Adet Fotoğraf

* Lisans Not Transkripti (Onaylı)

* İyi Hal Belgesi (Savcılıktan)

* Tecrübe Belgesi

* Hizmet Belgesi (Daha Önce Kamu Hizmetinde Bulunmuş Olanlar İçin)


MUAFİYETLER
Doktorasını Tamamlamış Olanlar,


* Bu Yönetmelik Yürürlüğe Girdiği Tarihte Yükseköğretim Kurumlarında Bu Kadro Unvanlarında Çalışmakta Olanlar,

* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Belirlenmiş Olan Uzmanlık Alanlarına Başvuruda ve Yükseköğretim Kurumlarından Ayrılan Öğretim Elemanlarının Çalışmakta Oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya Başka Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Kadrolarına Başvuruda Bulunanlar, Merkezi Sınav (ALES) den Muaftır.