• Üniversite Adı UŞAK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SİVASLI M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 22.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 06.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 11.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 16.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Nis.12
 • Kadro Derecesi 3

Fakültelerin, Bitki Koruma Bölümü mezunu olmak. Bu alanda Yüksek Lisans yapmış olmak.

T.C.
UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla Öğretim Elemanları alınacaktır.

A- Genel şartlar

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

B-Muafiyet

Doktorasını tamamlamış olanlar.
Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar.
Yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim kurumlarından ayrılan Öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim kurumlarında veya başka Yükseköğretim kurumlarında Öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, “merkezi sınav ” (ALES) şartı aranmaz.
Meslek Yüksekokullarının Öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.C- Özel Şartlar

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için;

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında on yıl tecrübeli olmak,
Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile Ön Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak.

Başvurma Yeri ve İstenen Belgeler

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar http://www.usak.edu.tr/per_form.html adresinde yer alan başvuru dilekçesini doldurarak ekinde;Özgeçmiş.
Lisans Mezuniyet belgesi.
Lisans Transkript belgesi.
ALES belgesi.
KPDS veya ÜDS belgesi.
2 adet Vesikalık Fotoğraf.
Askerlik Durum belgesi.
İlan edilen kadroya bağlı olarak Yüksek Lisans veya doktora belgesi.
Kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesi.Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek,http://www.usak.edu.tr/per_form.html adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırarak, Kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile başvurabileceklerdir. İnternet aracılığı ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.Genel Açıklamalar

Başvuran adayların koşullarının sonradan uygun olmadığının anlaşılması halinde atamaları yapılmayacak ve iptal edilecektir.
Bir adayın sadece bir kadroya başvurma imkânı vardır.
Başvuru evrakları geri iade edilmeyecektir.
LES (ALES’e dönüştürülmüş hali dahil) belgeleri geçerli değildir.
Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.
Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.

YAZIŞMA ADRESİ

Uşak Üniversitesi

Sivaslı Meslek Yüksekokulu

Evrenli Mh. N. Ahmetçioğlu Cad. No:68

Sivaslı/UŞAK

Tel : 0276 221 21 56