• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAK.
 • Bölüm Adı Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 19.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 06.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Nis.12
 • Kadro Derecesi

Fizik, Kimya, Malzeme Bilimi veya ilgili alanlardan birinde yüksek lisans öğrencisi ya da mezunu olmak

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik " uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya öğretim elemanı alınacaktır.
2547 Sayılı Kanunun 33. maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

* Merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / ön lisans eğitimine hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda) en az 70 puan almış olmak

* Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

* Son Başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmak.

* Lisans veya lisansüstü öğrenimi esnasında herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

*Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan almış olmak veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

1- İş başvuru dilekçesi

2- Onaylı Lisans diploma örneği

3- Onaylı Yüksek Lisans belgesi

4- Lisans transkript belgesi

5- ALES Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

6- KPDS veya ÜDS Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı

7- Özgeçmiş

8- Onaylı Nüfus Cüzdanı Sureti

9- 2 adet fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

10- Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge

11- Bilimsel çalışma ve yayınlar

Başvurular Mühendislik Falüktesi Dekanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik evrak ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.