• Üniversite Adı İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 09.Nis.12
 • Kadro Derecesi

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı için Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Ulaştırma Yüksekokulu Lisans Mezunu olmak.

T.C.
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Meslek Yüksekokulumuzun Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve aynı Yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca sözleşmeli statüde tam zamanlı Öğretim Görevlisi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTI.

Sivil Havacılık Yüksekokulu veya Ulaştırma Yüksekokulu Lisans Mezunu olmak.

GENEL ŞARTLAR.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Merkezi Sınavdan (ALES) Lisans öğreniminden mezun olunan alandan en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR.

Belgelendirmek kaydıyla mezuniyet sonrası alanları ile ilgili en az iki yıl tecrübeli olmak.BAŞVURU ŞEKLİ.

Başvurular ilan yayın tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:114 Şişli/İSTANBUL adresindeki İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, postadaki gecikmeler ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır.BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER.Başvurdukları programı belirten dilekçe.
Ayrıntılı Özgeçmiş.
Lisans Belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
Lisans Transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
ALES Belgesinin aslı ya da onaylı örneği.
ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.
İş tecrübe belgesi.
Nüfus Cüzdanın onaylı örneği.
Son altı ayda çekilmiş bir adet vesikalık fotoğraf.
Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olduğuna dair belge.
Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin onaylı örneği.

Muafiyet
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.NOT: ÖN DEĞERLENDİRME VE KESİN SONUÇLAR MESLEK YÜKSEKOKULUMUZ WEB ADRESİNDE ( www.ikmyo.edu.tr veya www.kavram.edu.tr ) YAYINLANACAK OLUP, BU AYNI ZAMANDA TEBLİGAT NİTELİĞİNDE OLACAKTIR. AYRICA TEBLİĞAT YAPILMAYACAKTIR.