• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 02.Nis.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 09.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Nis.12
 • Kadro Derecesi 4

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mezunu olmak, alanında ALES’ten en az 70 puan, KPDS/ÜDS’den en az 70 veya dengi bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak, Yüksek Lisans ya da Doktora öğrencisi olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik Hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 50/d

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.