• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Fen-Edebiyat Fakültesi
 • Bölüm Adı Sosyoloji
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 16.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 30.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Nis.12
 • Kadro Derecesi

Sosyoloji Bölümü mezunu olmak. Siyaset Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak

T.C.BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

GENEL ŞARTLAR

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca “Araştırma Görevlisi” alınacaktır.

Aranan Nitelikler:
1. ALES'ten en az 70 almış olmak
2. KPDS/ÜDS'den en az 70 almış olmak veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
3.Sosyoloji Bölümü mezunu olmak.
4.Siyaset Sosyolojisi alanında Yüksek Lisans yapmış olmak


İstenen Belgeler:
1. ALES sonuç belgesi
2. KPDS/ÜDS sonuç belgesi
3. Transkript
4. Diploma fotokopileri (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
5. Başvuru dilekçesi (Başvurdukları birim adı, ilan tarihi ve son başvuru tarihi, yazışma adresi ve telefon numaralarını içeren başvuru dilekçesi)
6. Özgeçmiş


Başvuru:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Beşiktaş, İstanbul adresine yapılması gerekmektedir.