• Üniversite Adı BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 3
 • Duyuru Başlama Tarihi 15.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 29.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 02.Nis.12
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Nis.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Nis.12
 • Kadro Derecesi

İlgili üniversitelerin Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi Anabilim dalından birinde lisans derecesine sahip olmak. İlgili alanlardan birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

T.C.BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

GENEL ŞARTLAR

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Aranan Koşullar:

1. ALES'ten en az 70 almış olmak.

2. İlgili üniversitelerin Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Sağlık Yönetimi Anabilim dalından birinde lisans derecesine sahip olmak.

3. İlgili alanlardan birinde Yüksek Lisans derecesine sahip olmak.

İstenen Belgeler:

1. ALES Sonuç Belgesi aslı

2. Diploma fotokopileri

3. Resmi transkript

4. Başvuru dilekçesi

5. Özgeçmiş

6. 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş)


Başvuru:
Başvuruların şahsen veya posta yoluyla Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Abide-i Hürriyet caddesi No: 316, Şişli İstanbul adresine yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web (http://www.bahcesehir.edu.tr/insankaynaklari) adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır.

NOT: Giriş sınavının yeri ve saati müracaat edecekleri birimlerden öğrenilecektir.