• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünden mezun olmak, Ankara’daki Üniversitelerden birinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında Lisansüstü programa kayıtlı bulunmak.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDENSağlık Bilimleri Fakültesi için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca belirtilen bölümler için Uzman alınacaktır.


UZMAN KADROSU İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.

- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.ÖZEL ŞARTLAR

Belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübeli olmakBAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Başvurular şahsen, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri ile ilgili birim yönetimine yapacaklardır.

Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.


1. Özgeçmiş,

2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti

3. 1 adet fotoğraf,

4. ALES belgesi

5. KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir yabancı dil sınavından almış oldukları puanı belirten belge.

6. Öğrenim belgeleri (Lisans/yüksek lisans)

7. Not döküm belgesi

8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge

9. Kapalı zarfta iki adet referans mektubu

10. Ankara’daki üniversitelerden birinde Lisansüstü programına kabul yazısı veya öğrenci belgesi

11. Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.


İLGİLİLERE DUYURULUR