• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN - EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Nis.12
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip ve alanında en az 8 yıl deneyimli olmak

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar:

-ALES Sözel puan türünden en az 70 puan almış olmak.

-KPDS veya ÜDS'den en az 92 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan en az bu puan muadili bir puan almış olmak.
-İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında lisans ve yüksek lisans derecelerine sahip olmak ve alanında en az 8 yıl deneyimli olmak.

-İngiliz Edebiyatı alanında doktora yapıyor olmak tercih sebebidir.

Başvuru için Gerekli Belgeler:
Başvuru Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan (postadaki gecikme nedeniyle dahi olsa) ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir.

Lisans ve yüksek lisans diplomalarının fotokopileri (Yurtdışından alınmış diplomalar için bunların YÖK Başkanlığı’nca denkliğinin onaylandığını gösteren belge gerekir.)
Lisans ve yüksek lisans için transkript belgeleri
ALES Belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES muafiyeti için ilgili yönetmelik metnine bakınız.)
KPDS, ÜDS (veya muadil sınav sonuçları) belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı
Özgeçmiş
Alanında öğretim görevlisi olarak deneyimlerini gösteren belge(ler)
Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belge
Nüfus cüzdanı sureti
İlana başvuru dilekçesi