• Üniversite Adı TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Görsel İletişim Tasarımı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 27.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 06.Nis.12
 • Kadro Derecesi

Görsel İletişim Tasarımı, Grafik Tasarımı, İletişim ve Tasarım Bölümlerinden mezun olmuş ve Yüksek Lisansını aynı alanda yapmış olmak

T.C. TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" uyarınca yukarıda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar:

-ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.

-Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Lisans ve Yüksek Lisans diploması fotokopileri,
Yabancı Dil Belgesi,
ALES belgesi fotokopisi (ALES Puanı 70),
Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, muaf veya 2 yıl tecilli olduğunu belirten belge,
Bilimsel yayınlarını (varsa) içeren bir dosya ve portfolyo.

Başvuru Şekli: Güzel Sanatlar Fakültesine şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.