• Üniversite Adı MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 28.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 31.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Çocuk Gelişimi Programı için Üniversitelerin Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programlarından birinden mezun olmak ve Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Okul Öncesi Öğretmenliği-Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans’larından birinden mezun olmak.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 sayılı Kanun ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile bu Yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Yönetmelik hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.


GENEL ŞARTLAR
a) ALES'ten mezun olunan alanda en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış olanlar ALES'ten muaf sayılmaktadır)

b) KPDS ve ÜDS'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir kurumdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

c) 2547 sayılı kanunun öğretim görevliliğine atama şartlarını sağlamış olmak.ÖZEL ŞARTLAR
a) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans programlarından birinden mezun olmak

b) Üniversitelerin Çocuk Gelişimi Eğitimi-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi-Okul Öncesi Öğretmenliği-Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans’larından birinden mezun olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ ve İSTENEN BELGELER
Başvurular, Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği’ne, başvuru formu ve istenilen belgelerle şahsen veya posta ile yapılmalıdır. Belgesi eksik olan veya süresinde ulaşmayan başvurular kabul edilmeyecektir.- Başvuru Formu

(Üniversitemizin web sayfasından temin edilecektir. http://muhasebenew.maltepe.edu.tr/FormlarveDilekceler)
- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

- Özgeçmiş (YÖK Formatlı)

- ALES belgesinin fotokopisi
- Yabancı dil sınav sonuç belgesinin fotokopisi
- 2 adet vesikalık fotoğraf
- Diploma fotokopileri (Onaylı)

- Doktora öğrenimine devam ettiğini gösteren Onaylı öğrenci belgesi (varsa)
- Yurt dışından alınan diplomalar için; Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca diploma denkliğinin onaylandığını gösteren belge (Onaylı)
- Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet transkriptleri (Onaylı)
- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge (Onaylı)


BAŞVURU ADRESİ
Maltepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği
Marmara Eğitim Köyü 34857 Maltepe/İstanbul
Tel. : 0216 626 10 50 / 2286