• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ULUSLARARASI İLİŞKİLER
 • Anabilim Dalı ULUSARASI İLİŞKİLER
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Nis.12
 • Kadro Derecesi 4

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Uluslararası İlişkiler alanında yapmış olmak. Yabancı dilden KPDS veya ÜDS’den en az 75 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO UNVANI: Araştırma Görevlisi Kadrosunda Öğretim Görevlisi

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilme için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.Duyurulur.