• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TİP FAKÜLTESİ (İNGİLİZCE)
 • Bölüm Adı TEMEL TIP BİLİMLERİ
 • Anabilim Dalı ANATOMİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 26.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Nis.12
 • Kadro Derecesi 3

Tıp doktoru olmak. Anatomi uzmanı olmak. KPDS veya ÜDS’den en az 70 veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

KADRO ÜNVANI: Yardımcı doçent kadrosunda öğretim görevlisi

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.