• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 23.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 27.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Nis.12
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile ”Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.


Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

b) Yukarıdaki bölümlerin birinde yüksek lisans öğrencisi olmak

c) ALES sayısal alan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar).

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından
(ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.Adaylar özgeçmişlerini de içeren başvurularını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne şahsen veya e-posta (asungur@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek yapabilirler.

Tel: 0 312 586 8315