• Üniversite Adı HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı POLATLI TEKNİK BİLİMLERİ M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 22.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 29.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 02.Nis.12
 • Kadro Derecesi 2

Fakültelerin Kimya Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, ALES'ten alanında en az 70 puan almış olmak ve mesleki alanında en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmak.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenen kriterleri taşıyanlar arasından ilk defa, açıktan, naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

ATAMA MADDESİ: 31

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

Duyurulur.