• Üniversite Adı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Bilimleri Fakültesi
 • Bölüm Adı Beslenme ve Diyetetik Bölümü
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 17.12.2010
 • Son Başvuru Tarihi 03.01.2011
 • Ön Değerlendirme Tarihi 05.01.2011
 • Giriş Sınav Tarihi 10.01.2011
 • Sonuç Açıklama Tarihi 12.01.2011
 • Kadro Derecesi

Beslenme ve Diyetetik lisans derecesine sahip olmak, Ankara’daki üniversitelerden birinde Beslenme ve Diyetetik alanında lisansüstü programına kayıtlı bulunmak,

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sağlık Bilimleri Fakültesi için, 2547 sayılı kanunun 32.maddesi ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Kadrolar Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklik uyarınca belirtilen bölümler için Araştırma Görevlileri alınacaktır.


ARAŞTIRMA GÖREVLİLİĞİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR


- 657 Sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.


- Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada atama yapılacak programın eğitimine hangi ÖSS puanı ile öğrenci alınıyorsa o alanda ALES’den en az 70 puan almış olmak.- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması zorunludur.


BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELERBaşvurular şahsen, posta veya internet üzerinden yapılabilir. Posta yoluyla başvuracaklar için, gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İnternet üzerinden başvuracakların www.baskent.edu.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurmaları gerekir.Dilekçeleri ekine aşağıdaki belgeler eklenmelidir.1. Özgeçmiş,2. Onaylı nüfus cüzdanı sureti3. 1 adet fotoğraf,4. ALES belgesi5. KPDS/ÜDS belgesi veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen bir Yabancı Dil Sınavından almış oldukları puanı belirten belge.6. Öğrenim belgeleri (Lisans/yükseklisans)7. Not Döküm Belgesi8. Erkek adayların askerlik durumunu gösteren belge9. Ankara’daki üniversitelerden birinde Lisansüstü programına kabul yazısı veya öğrenci belgesi10.Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosya.
İLGİLİLERE DUYURULUR