• Üniversite Adı UFUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 02.Mar.12
 • Son Başvuru Tarihi 16.Mar.12
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Mar.12
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Mar.12
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Mar.12
 • Kadro Derecesi

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezunu olmak ve alanında en az 2 yıl deneyimi olmak (çalışmasını belgelemek koşulu ile) veya alanında Yüksek Lisans mezunu olmak.

Ufuk Üniversitesinden;

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte belirlenen şartları sağlamış olmak koşulu ile öğretim elemanı alınacaktır. (Aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere)GENEL ŞARTLAR

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Akademik Personel Lisansüstü Eğitim Sınavından (ALES) Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda en az 70 puan almış olmak. Araştırma görevlisi dışındaki diğer öğretim elemanı atamalarında lisans öğreniminde mezun olunan alandan ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Özel Yetenek ve yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ALES’ten hangi puan türünden en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türü dikkate alınacak olup, alan türü değişen programlardan mezun olanların öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında Lisans / Önlisans eğitimine başladıkları puan türünden en az 70 puan almaları gerekmektedir.
Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedirÖZEL ŞARTLAR

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu olmak ve belgelendirilmek kaydıyla alanı ile ilgili en az 2 yıl deneyimi olmak veya Yüksek Lisans mezunu olmak.MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, anılan yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan (ALES) muaftır. Meslek Yüksekokullarının kadrolarına başvurularda Yabancı Dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

1-Başvuracakların bir dilekçe ekinde; nüfus cüzdanı fotokopisi, 1 adet fotoğraf, özgeçmiş, öğrenim durum (Lisans-Y.Lis.-Doktora) belgelesi ile lisans not ortalamasını gösterir transkript ile, ALES belgesinin fotokopisini vermeleri gerekmektedir.

2- Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Müracaatlar Ufuk Üniversitesi Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta ile yapılabilecektir. İlanımıza http://www.ufuk.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

3-Sınav Takvimi Ön Değerlendirme Sonucu, Giriş Sınavı ve Değerlendirme sonuç takvimi Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek olup, bu ilan tebliğ mahiyetinde olduğundan ayrıca tebligat yapılmayacaktır.